Skip to main content

Vi tenker utenfor boksen og utfordrer tradisjonelle måter å løse oppgaver på. Slik bygger vi hjem med smarte detaljer og planløsninger, og legger til rette for sosiale, allsidige og gode boligmiljøer. Mennesker som lever i boligene våre, skal være omgitt av kvaliteter som stimulerer til et godt og rikt liv i alle livets faser.

1509 boliger i tomtebanken

12 ansatte

5 hunder på kontoret

Våre datterselskaper

Hilleren Prosjektering og Elementia

Vi har en vertikalt integrert verdikjede der vi eier alle ledd i produksjonen, fra prosjektering og tegning via vårt selskap Hilleren Prosjektering, til totalentreprise og byggeplassledelse hos vårt selskap Elementia.

Hilleren prosjektering leverer alt fra utarbeidelse av planverk til detalprosjektering for elementproduksjon – alt med spisskompetanse innenfor arkitektur og det å skape gode hjem. De håndterer alt fra byggesøknader og anbudsinnhenting til prosjektledelse og ivaretakelse av byggherreansvar. Les mer om Hilleren prosjektering.

Les mer

Elementia er vår egen husfabrikk! Lokalisert i Bærum rett utenfor Oslo produserer Elementia byggeelementer og pre-cut for effektiv produksjon på byggeplassen og høy kvalitet i sluttresultatet. Produksjonen er miljøvennlig, med mindre støy på byggeplass og forutsigbar fremdrift og kostnad. Les mer om Elementia.

Å integrere hele verdikjeden gir oss effektiviseringsgevinster og muligheten til å skape synergier mellom planleggende og utførende i våre prosjekter.

Hils på teamet

Marcus Engebretsen

CEO

Axel J. Pritzbauer

Marked

Jessica Bergström

Prosjekt

Petter Bjerke

Prosjekt

Eirik Sørem

Prosjekt

Espen Svartberg Kristiansen

Prosjekt

Kari Maartmann

Administrasjon

Marcus K. Engebretsen

Prosjekt

Martin Fougli

Prosjekt

Stian Vavik

Produksjon

Mattias Dehlin

Produksjon

Verner Petersheim

Produksjon

Hugo

Kontorhund

Ted

Kontorhund