Skip to main content

Vi tenker utenfor boksen og utfordrer tradisjonelle måter å løse oppgaver på. Slik bygger vi hjem med smarte detaljer og planløsninger, og legger til rette for sosiale, allsidige og gode boligmiljøer. Mennesker som lever i boligene våre, skal være omgitt av kvaliteter som stimulerer til et godt og rikt liv i alle livets faser.

En solid tomtebank

12 engasjerte ansatte

4 ivrige hunder på kontoret

Hils på teamet

Marcus Engebretsen

CEO

Axel J. Pritzbauer

Marked

Britt Søreide

Økonomi

Eirik Sørem

Utvikling

Jessica Bergström

Prosjekt

Petter Bjerke

Prosjekt

Espen Svartberg Kristiansen

Prosjekt

Marcus K. Engebretsen

Prosjekt

Kari Maartmann

Administrasjon

Martine Vang

Marked

Maria Y. Pettersen

Økonomi

Hugo

Hundesjef

Ted

Hundesjefsassistent

Balou

Hundemedarbeider

Mille

Hundetrainee