Gode opplevelser og mer samhold med felleshus!

I våre boligprosjekter er godt naboskap og fellesskapet høyt prioritert. Felleshuset skaper en naturlig arena der alt fra praktiske og kreative gjøremål til sosialt samvær og gode opplevelser kan deles.

Felleshuset til BoMer representerer essensen av våre kjerneverdier for et godt utviklet boligprosjekt – her vil det være fokus på fellesskap og gode opplevelser. Dette vil bli en naturlig arena der alt fra praktiske og kreative gjøremål til sosialt samvær og gode opplevelser kan deles.

Våre felleshus vil kunne brukes til alt fra temakvelder og treningsaktiviteter til kinokvelder og andre arrangementer som naboene sammen kommer frem til. Badstue, hunde-/sykkelvask, felleskjøkken med spiseplass, snekker- og hobbyverksted er med på tegnebrettet når vi utvikler konseptet. Selve utformingen og innholdet vil kunne variere fra sted til sted, men grunnprinsippet vil være det samme – nemlig at i våre prosjekter skal gode nabolag være i fokus. Boligbyggelaget vil kunne bistå med profesjonell drift dersom dette bli vedtatt av beboerne.

Dette vil være et hus med helt unike fellesskapsløsninger – velkommen hjem!