Hyggelig og praktisk

BoMer Comfort Felleshus er tenkt å være et hyggelig, praktisk og kreativt samlingssted for beboerne i våre boligprosjekter.

Våre felleshus vil blant annet kunne romme et stort felleskjøkken med spiseplass, mulighet for innredet gjestehybel, snekker- og hobbyverksted osv.

Ved å kjøpe leilighet i et BoMer prosjekt vil du få mye rom og livsglede på kjøpet.

Felleshuset til BoMer Comfort representerer essensen av våre kjerneverdier for et godt utviklet boligprosjekt – her vil det være fokus på fellesskap, opplevelser og et fristed du kan bruke på ekstra tid du får i hverdagen din.

93% som bor i felleskapsboliger opplever økt livskvalitet

Fellesskap og aktivitet gir økt livskvalitet

76% får bedre sosiale relasjoner

Fellesskap og aktivitet gir økt livskvalitet